Technologia i zasada działania

Dlaczego innowacyjny Elektryczny Panel Grzewczy jest tak oszczędny?

Obniżenie poboru prądu zapewniają zjawiska termodynamiczne zachodzące wewnątrz układu grzewczego urządzenia w warunkach podciśnienia.
Przemiany fazowe czynnika roboczego kształtują wiry Taylora-Greena i Komórki Bénarda. Sprawiają one  natychmiastowy odbiór temperatury z grzałki i rozprowadzenie ciepła wewnątrz układu wraz z oddaniem go na zewnątrz. Wykorzystanie powyższych zjawisk fizycznych umożliwia nagrzanie Elektrycznego Panela Grzewczego w czasie około 3 minut. Maksymalna temperatura powierzchni elektrycznego panelu grzewczego dochodzi do 80  C. Dodatkowo wykorzystane procesy termodynamiczne pozwalają utrzymać sprawność energetyczną praktycznie nieosiągalną dla innych grzejników.

 

Elektryczny Panel Grzewczy (technologia próżniowa) GREEN SAIL – to energooszczędne urządzenie grzewcze o wyjątkowej konstrukcji. Niezwykłą wydajność w porównaniu z innymi urządzeniami do ogrzewania osiąga poprzez zastosowanie najnowocześniejszej próżniowej technologii wytwarzania i przesyłania ciepła.

Ogólna zasada pracy:

Działanie innowacyjnego Elektrycznego Panelu Grzewczego  opiera się na technologii ruchu gazu w próżni.

Kształt i konstrukcja urządzenia zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zachodzące procesy zapewniały wyjątkowo wysokie prędkości wymiany ciepła, a co za tym idzie podnosiły wydajność grzejnika.

Podczas pracy z grzejnikami starych technologii wykorzystujących płynny czynnik nośny następuje normalny kontaktowy transfer energii z elementu grzejnego do czynnika nośnego i nie zachodzą żadne inne procesy fizykochemiczne, które mogłyby wytworzyć dodatkową moc cieplną.

Dzięki budowie Elektrycznego Panelu Grzewczego  i specjalnego nośnika, a także dodatkowym procesom fizykochemicznym zachodzącym z cieczą w próżni, można uzyskać znacznie więcej energii cieplnej niż w przypadku innych podgrzewaczy płynnych, przy tym samym koszcie energii elektrycznej.

W zależności od modelu (mocy) Elektryczne Panele Grzewcze  EPG zapewniają temperaturę pokojową przy takiej zależności:  120 watów mocy cieplnej  na 3 metra kwadratowego przy wysokości sufitu nieprzekraczającej 2,7 m.

Elektryczny Panel Grzewczy EPG 1000 ogrzeje pomieszczenie o powierzchni  do 23 m2. Trzeba jednakże wziąć pod uwagę, że każde pomieszczenie ma swoją własną charakterystykę (całkowita powierzchnia okien, izolacja itp.). Zatem zapotrzebowanie na moc grzewczą może się różnić.

Obliczenia zużycia energii dla otrzymania oczekiwanej (zaprogramowanej) temperatury dotyczą stałej pracy nagrzewnicy na poziomie średniej temperaturze poza pokojem w zimie do – 6 ° C.

Na przykład: EPG 500 o zużyciu 500 watów wytwarza energię cieplną wystarczającą do ogrzania pomieszczenia o wielkości do 12  metrów kwadratowych w ciągu kilku  godzin. Co więcej, po podgrzaniu do temperatury zapewniającej komfort przebywania w użytkowanym pomieszczeniu, grzejnik jest w stanie utrzymać oczekiwaną temperaturę, zużywając mniej niż połowę swojej mocy znamionowej i automatycznie dostosowuje swój czas pracy do jej utrzymania. Oznacza to, że dla utrzymania zaprogramowanej temperatury w pomieszczeniu do 12 m2. grzejnik zużywa około 220 Wh.23

Wszystkie innowacyjne Elektryczne Panele Grzewcze GREEN SAIL są wyposażone w czujniki temperatury.

Istnieją trzy sposoby sterowania temperatury:

POPRZEZ STEROWNIK MECHANICZNY

Sterowanie mechaniczne - dzięki sterownikowi mechanicznemu z zakresem temperatur na powierzchni grzejnika od 30 ° C do 80 ° C.

POPRZEZ STEROWNIK ELEKTRONICZNY

Elektroniczne sterowanie pozwala ustawić oczekiwaną temperaturę pokojową utrzymywaną przez elektryczny panel grzewczy i zabezpieczyć temperaturę powierzchni elektrycznego panelu grzewczego na ustawionym poziomie.

POPRZEZ STEROWNIK WI-FI

Sterownik WI-FI - umożliwia zdalne ustawiania oczekiwanej temperatury w pomieszczeniu za pomocą urządzeń mobilnych